Zpravodaj 2017/01

Z obsahu:

 • CO BYLO: mikulášská nadílka, pečení vánoček...
 • CO BUDE: besedy se spisovatelkami, andělské vaření
 • SPOLEČENSKÁ RUBRIKA: novorozenečci, oslavenci i svatební novinky
 • KTERAK KRAJANY HLEDALI JSME ve Švédsku...

Zpravodaj ke stažení

Zpravodaj 2016/04

Z obsahu:

 • CO BYLO: krajanská konference v Praze, procházka, dýchánek...
 • CO BUDE: Mikulášská nadílka, pečení vánoček
 • SPOLEČENSKÁ RUBRIKA: spousta listopadových oslavenců
 • PŘEDSTAVUJEME VÁM KRAJANY: Eva a Tomáš Lajkepovi

Zpravodaj ke stažení

Zpravodaj 2016/03

Z obsahu:

 • CO BYLO: dětský den a grilování, divadlo Z deníku hraběnky M., ...
 • CO BUDE: procházka po Bruselu, promítání filmu Nicky's Family
 • SPOLEČENSKÁ RUBRIKA: spousta nově narozených krajánků
 • PŘEDSTAVUJEME VÁM KRAJANY: Dagmar Straková

Zpravodaj ke stažení

Zpravodaj 2016/02

Z obsahu:

 • CO BYLO: udělění titulu Doctor honoris causa panu prof. Jánu Valachovi, dýchánek s harfou, Řehořská zábava
 • CO BUDE: pokládání věnců v Adinkerke, dětský den a grilování, divadelní představení
 • SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
 • PŘEDSTAVUJEME VÁM KRAJANY: Stáňa Matyášová

Zpravodaj ke stažení

Zpravodaj 2016/01

Z obsahu:

 • CO BYLO: Mikulášská nadílka, pečení vánoček
 • CO BUDE: dýchánek s harfou, burza knih, Řehořská zábava
 • SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
 • PŘEDSTAVUJEME VÁM KRAJANY: manželé Antonín Štěpán a Anne-Marie Dewinter

Zpravodaj ke stažení

Zpravodaj 2015/04

Z obsahu:

 • Co bylo...
 • Co bude...
 • Společenská rubrika
 • Užitečné informace
 • Plán činnosti

Zpravodaj ke stažení

Zpravodaj 2015/03

Z obsahu:

 • Co bylo...
 • Co bude...
 • Společenská rubrika
 • Užitečné informace
 • Plán činnosti

Zpravodaj ke stažení

Zpravodaj 2015/02

Z obsahu:

 • Co bylo...
 • Co bude...
 • Společenská rubrika
 • Užitečné informace
 • Plán činnosti

Zpravodaj ke stažení

Zpravodaj 2015/01

Z obsahu:

 • Co bylo...
 • Co bude...
 • Společenská rubrika
 • Užitečné informace
 • Plán činnosti

Zpravodaj ke stažení

Zpravodaj 2014/04

Z obsahu:

 • Co bylo...
 • Co bude...
 • Společenská rubrika
 • Užitečné informace
 • Plán činnosti

Zpravodaj ke stažení